Ar-Tur: architectuur in en rond Turnhout

Op zaterdag 27 juni organiseert AR-TUR, het centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen, een fietstocht door Turnhout voor een bezoek aan vier gebouwen van de Turnhoutse School. In de jaren 1960 waren in Turnhout succesvolle architecten actief: Paul Neefs, Atelier Vanhout & Schellekens en het bureau van Lou Jansen en Rudi Schiltz. Hun werk staat bekend als de Turnhoutse School en wordt tot het beste van de golden sixties in Vlaanderen gerekend. Over hun werk verscheen een mooie publicatie: Architectuur in de golden sixties: de Turnhoutse School.

woning Jozef Schellekens / architectenbureau en woning Vanhout 
© Lander Loeckx

Zonder twijfel een boeiende toer! De woning van Jozef Schellekens (1934) bezochten wij al eerder en dat was een indrukwekkende ervaring: de woning is Schellekens' "manifest van het baksteenmodernisme" en het interieur werd enkele jaren geleden naar zijn oorspronkelijke toestand teruggebracht. Ook Paul Schellekens (zoon van Jozef) en Carli Vanhout bouwden hun manifest in Turnhout: hun atelier, in combinatie met de woning van Vanhout (1964), toonde hun eigen vorm van brutalisme, ruw en beschermend.

Meer info over het programma.
Inschrijven via het online formulier.


Vorig weekend opende in de Warande (ook een onderdeel van de fietstour) de fotografietentoonstelling met werk van Paul D’HaeseAan de andere kant. Wonen in Tilburg en Turnhout.

Parkwijk © Paul D'Haese

Parkwijk © Paul D'Haese

"De grens is een raar iets. Tilburg en Turnhout hebben dezelfde zandgrond, dezelfde natuurlijke begroeiing, de mensen hebben een gelijkaardige inborst en hetzelfde geloof. Toch wonen we aan weerszijden van de grens anders. Voor architectuurcentra CAST (Tilburg) en AR-TUR (Turnhout) bracht fotograaf Paul D’Haese het wonen in beide steden op eigenzinnige wijze in beeld.

Het katholiek-liberale Belgische huisvestingsbeleid richtte zich van oudsher op het zelfstandig voorzien in de woonbehoefte. Dat veroorzaakte impliciet de verstedelijking van het platteland en de ‘Wet de Taeye’ gaf vanaf 1949 een enorme impuls aan het bouwen van woningen zonder dat er ruimtelijke sturing van overheidswege aan te pas kwam. Het eigen huis met tuin werd definitief het dominante model.

Het Nederlandse huisvestingsbeleid daarentegen staat traditioneel in het teken van planmatige verstedelijking. Alleen door gezamenlijk te bouwen kan er betaalbaar gewoond worden. Alleen met collectieve inspanning kan de natuur bedwongen worden en wordt het land bewoonbaar. Bij bezoek aan een willekeurige Nederlandse stad vallen onmiddellijk de ‘jaarringen’ op. Woonwijken worden naar buiten toe jonger en hebben hun eigen specifieke stedenbouwkundige en architectonische kenmerken. 

De foto’s van Paul D’Haese tonen zes typische, en juist atypische, woonomgevingen aan beide zijden van de grens: in Turnhout de sociale woonwijk Parkwijk, de in ontwikkeling zijnde Heizijdse Velden en de binnenstedelijke buurt Meuletiende, in Tilburg de hergestructeerde wijk Groeseind, de historische linten en de Vinexwijk Koolhoven. D’Haese keek met een onbevangen maar kritische blik naar onze gebouwde omgeving. Zijn beelden zijn geometrisch en verstild, en nodigen uit om beter te kijken. Wonen we echt zo verschillend?"
via ar-tur.be

Bekijk zeker ook zijn andere werk op de website pauldhaese.be, er is o.m. een mooie reeks met de titel 'Escapades'.


De lezingenreeks Duurzame Transformatie die Ar-Tur samen met Kamp C organiseert, zit intussen in de helft en neemt even een pauze tijdens de zomer. In de reeks gaat moderator Tim Vekemans van RE-ST architecten op zoek naar strategieën om de bestaande gebouwde omgeving geschikt te maken voor de toekomst. Samen met zijn gasten onderzoekt hij een aantal thema's van verschillende schaal, van landschap tot interieur.

all over the place volgt de lezingenreeks als verslaggever. De verslagen van de eerste twee lezingen, Gebouw en landschap en Dorpskern, staan inmiddels online.
Ook de verslagen van eerdere lezingenreeksen kan je nog steeds raadplegen, in de mooi vormgegeven cahiers die je gratis kan downloaden als pdf. De printversie kan je online bestellen.

Ar-Tur Cahier #1 Landschapslab: Nulmeting
Ar-Tur Cahier #2 Wonen
Ar-Tur Cahier #3 Duurzaam Ruimtegebruik
Ar-Tur Cahier #4 Architectuurkwaliteit en opdrachtgeverschap