groenplan antwerpen

Hoe zit het met groen in Antwerpen? Wat is goed? Wat kan beter? En waar moet de stad ingrijpen om een gezonde ‘stad van morgen’ te worden? Met het Groenplan brengt de stad de groene gebieden in Antwerpen in kaart en tekent ze een visie uit voor de toekomst.
En ze vraagt uw mening.

Groenzones zijn belangrijk voor iedereen. Groen zorgt voor verkoeling, zuivere lucht, voert water af en verbetert de luchtkwaliteit. Groene plekken zijn ook belangrijke herkenningspunten in de stad, maar vooral ook ontmoetingsplekken en plaatsen om te sporten of te spelen. Voor duizenden plant- en diersoorten is groen cruciaal om te overleven in en om de stad. Meer groen zorgt voor een gezonder stadsklimaat, en daar wordt iedereen beter van.

Antwerpen heeft veel groen (naast de grote parken en de natuurgebieden worden ook de grote groene lanen en de begroeide bermen van de Ring meegerekend) maar het ligt vaak verspreid over de stad. Net die samenhang wil de stad aanpakken met het Groenplan.
Alle groenzones werden in kaart gebracht en gegroepeerd in veertien natuurlandschappen. Die landschappen kan je gaan ontdekken tijdens gegidste wandelingen (vanaf morgen), of op eigen houtje met een wandelkaart.

Al uw suggesties en ideeën zijn welkom om het Antwerpse groen te verbeteren. Na de zomer gaat de stad met alle opmerkingen en feedback opnieuw aan de slag om een defintitief groenplan op te stellen.