ringland

Een historische vergissing.

Neem dat maar heel erg letterlijk. De keuzes die vandaag gemaakt worden, zijn bepalend voor de stad Antwerpen, op het vlak van ruimtelijke planning, stadsontwikkeling, leefbaarheid en mobiliteit. Bepalend in de zin van determinerend: het ene sluit wel degelijk het andere uit, en infrastructuurwerken van deze omvang drukken een onuitwisbare stempel op een stad. De keuzes die vandaag gemaakt worden, zullen voor altijd hun sporen nalaten. 

Een stad schudt niet zomaar haar geschiedenis van zich af. De Ring en de Singel werden aangelegd in de bedding van de Brialmontomwalling (gebouwd als militaire verdedigingsgordel tussen 1859 en 1914), waardoor de stad tegelijk een fysieke grens kreeg en haar eigen uitbreidingsmogelijkheden fnuikte met die gapende barrière tussen binnenstad en buitenwijken. Een beslissing uit een ver verleden, waarin andere machten en belangen speelden dan vandaag, bepaalt nu nog steeds de grens van de stad én haar belangrijkste verkeersaders. Een verdedigingslinie van meer dan 150 jaar geleden wordt steeds opnieuw bestendigd als beste keuze voor verkeersafwikkeling, ook al heeft de stad vandaag andere noden op het vlak van bevolkingsgroei, leefbaarheid, groenvoorzieningen, en is er inmiddels een andere visie op mobiliteit in de stad en de rol die het autoverkeer daarin kan en mag spelen.

Het is niet minder dan een godsgeschenk dat Peter Vermeulen van Stramien in 2012 met een constructief voorstel op de proppen kwam dat in een beweging zorgt voor een betere mobiliteit, een gezondere omgeving en meer ruimte. Ruimte voor groen, sport en recreatie, maar ook stadsontwikkeling: wonen en werken, scholen en crèches en tal van andere voorzieningen. Een win-win-win-verhaal dat de voorbije drie jaar verder uitgediept werd én grondig onderzocht werd op het vlak van (economische) haalbaarheid, de aanpak van de fileproblematiek en de mobiliteit rond Antwerpen in het algemeen, de verkeerstechnische afhandeling en de luchtkwaliteit. Het bleek op alle vlakken beter te scoren dan het Oosterweeltracé.

Bovendien wist Ringland intussen ook een plek te veroveren in de hoofden en de harten van veel Antwerpenaars (én niet-Antwerpenaars), die maar wat blij zijn met een voorstel dat hun stad op zoveel vlakken de 21e eeuw intrekt: een stad met een vlotte verkeersafhandeling, een globaal mobiliteitsplan, mogelijkheden voor nieuwe wijken die de bevolkingsgroei kunnen opvangen, plaats voor voorzieningen die noodzakelijk zijn voor stedelijk leven, en vooral: ademruimte. Een groene ader door de stad die binnenstad en de 'stadbuitenstad' verbindt, en plaats maakt voor leven in de stad - in plaats van alleen maar transport door de stad. Het draagvlak is bijzonder groot voor dit project dat vóór is, dat constructief wil samenwerken met alle betrokkenen en pleit voor een open proces.

Het is dan ook niet minder dan godgeklaagd dat zo'n initiatief botst op de irrationele argumentatie van 'beslist beleid', 'het gevoel' van Ben Weyts, de leugens en achterkamertjesbeslissingen, de valse beloftes en pseudo-procedures die een 'uitgestoken hand' suggereren maar ondertussen het hele project doodslaan. In weerwil van alle professionelen (architecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, mobiliteitsexperten, studiebureaus, artsen enz.) kan een politicus een achterhaald project waarvoor geen enkel draagvlak (tenzij politiek?) meer is blijven verdedigen en over een valabel alternatief gewoon zeggen: 'Neuh'.
Computer says no.

Er is in het verleden wel meer 'beslist beleid' geweest waar achteraf met grote ogen naar gekeken werd en waarvoor niemand nu nog zou durven pleiten. 
Een herhaalde vergissing is geen vergissing meer, maar een keuze - blijven kiezen voor beslist beleid terwijl er intussen betere, kwalitatieve, onderbouwde alternatieven zijn is gewoon slechte wil en slecht beleid.

Doe het niet, die Oosterweel.
Antwerpen verdient Ringland.
Het is een historische kans om de stad haar kwaliteiten ten volle te laten ontwikkelen, en ze wordt verknoeid terwijl we erop staan te kijken.

15 km Ringland © Ringland.be

Lees meer:

+ Ringland.be
+ Strategische overkappingen Ring mogelijk (over de mogelijke combinatie van Oosterweel en overkapping)
+ Dekseltjes op de Ring versus Ringland (over de onmogelijke combinatie van Oosterweel en overkapping)
+ Voorstel stad Antwerpen voor strategische overkappingen is historische vergissing
+ Ringland wordt gereduceerd tot een paar overkappingen. Bij gebrek aan visie. Bij gebrek aan schaamte
+ Het gevoel van Ben Weyts, voor wie het BAM-tracé de enige optie is
+ alles over Ringland op knack.be / standaard.be / demorgen.be / gva.be / detijd.be
+ alles over Oosterweel op knack.be / standaard.be / demorgen.be / gva.be / detijd.be


Ringland Festival

op zondag 28 juni 2015 van 14u00 tot 22u00 op het dak van de Craeybeckxtunnel
met een ruim en gevarieerd aanbod van grote en kleine foodtrucks en drankwagens 
en voor de kleine Ringlanders is er Springland: uiteenlopende kinderanimatie, springkastelen, work-shop circustechnieken, schmink, …
Alle info op de website van Ringland.